Уставниот суд ја запре минималната плата за функционерите

Уставниот суд на денешна седница одлучи да поведе постапка за уставноста на три уредби со законска сила кои ги донесе Владата за справување со кризата со коронавирусот.

Поведена е постапка за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба и нејзините дополнувања и со тоа се запира извршувањето на поединечни акти или дејствија, соопшти Уставниот суд

Исто така поведена е постапка за за воведување минимални плати од 14.500 денари за сите функционери за месеците април и мај, односно за судиите, обвинителте, пратеницте, советниците во општините, директорите и другите раководни лица, со цел обезбедување средства за справување со коронавирусот, со што се запира извршувањето и на оваа уредба.

Со тоа се забранува кратењето на платите додека Уставниот суд не одлучи за уставноста и законитоста на Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба, се вели во соопштението.