УНИБанка АД Скопје ја исплати петтата полугодишна камата на сопствениците на Перпетуални обврзници

0
31

УНИБанка денес на 22.07.2021 година ја исплати петтата полугодишна камата на сопствениците на перпетуални обврзници со ISIN MKBLBA200011 и шифра UNIPO.

Пресметката на камата е извршена по фиксна каматна стапка од 9% на годишно ниво.

Право на исплата на камата имаат лицата кои биле регистрирани во книгата на иматели на перпетуални обврзници во Централниот депозитар за хартии од вредност заклучно со 21.07.2021 година.