Инспекторот Илиевски им пиша на Заев и на Ахмети во врска со скандалот на Тетовскиот Универзитет

0
128

 

 

Вишиот инспекторот Ѓорѓи Илиевски до премиерот Зоран Заев и до „вториот премиер“ како што тој го нарече Али Ахмети испрати писмо во врска со скандалот на Тетовскиот универзитет во кој тој утврди дека партиски функционери на ДУИ незаконски се стекнували со високи звања. Писмото ви го пренесуваме во целост.

 

Верувам дека лично сте запознаени, господине премиер Зоран Заев (бев примен од вашиот шеф на кабинет каде што е предадена целокупната документација и за тоа сум благодарен), а вториот „премиер“ Али Ахмети сигурно го запознале неговите блиски советници или е запознат од неговиот внук д-р Бујар Амети, доцент на Правниот факултет при Универзитетот во Тетово, или преку пишаните и електронски медиуми и портали за скандалот, за унапредувања во наставно-научни звања на високи јавни владини функционери чии работни места им биле во мирување додека извршувале јавни, односно државни функции, како што се актуелниот министер за образование и наука м-р Арбер Адеми од асистент во наставно-научно звање доцент, заменик-министерот за внатрешни работи Агим Нухиу од доцент во вонреден професор и директорот на Државниот завод за индустриска сопственост, Сафет Емрули, унапреден од асистент во доцент и вонреден професор.

Имено, почитуван премиере Зоран Заев и почитуван „премиере“ Али Ахмети (да знаеш, овие твоиве), министерот за образование и наука е унапреден од асистент м-р во наставно-научно звање доцент во период кога му мирува работниот однос на Универзитетот во Тетово како магистер асистент од 04.04.2016 година, па сѐ додека ја врши функцијата министер без ресор на Владата на Р. Македонија тоа мирување му е согласно член 151 од Законот за работни односи (вашите советници ќе ви помогнат што цитира тој член). Наместо мирување и почитување на законот, Универзитетот распишал конкурс за избор во сите наставно-научни звања на ден 24.09.2016 година, каде што вашиот министер м-р Арбер Адеми нема право да конкурира (може, но иако знае) без разлика што докторирал во период на мирување, тој сите права и обврски ги има кај друг работодавец, односно може да аплицира – конкурира по завршување на мирувањето. Тоа е согласно закон. А не по спроведената процедура за избор да го изберат во наставно-научно звање доцент на
Правниот факултет при Универзитетот во Тетово, што е спротивно на член 135 став 3 од Законот за високо образование (вашите советници ќе ви помогнат што цитира тој член). Истиот склучува Договор бр.04/153/1 од 15.09.2016 година за интелектуални услуги за зимски и летен семестар во академската 2016/2017 година, со Универзитетот во Тетово, каде што изведува настава-испити, вежби, како и други интелектуални услуги и од Универзитетот добивал надоместок од сопствени финaнсиски средства (поконкретно да знаете тоа се сопствени парични средства на студентите), што е спротивно на член 133 став 15 од Законот за високо образование.
Ова е службена злоупотреба и паричните средства треба да му се вратат на Универзитетот бидејќи се тоа пари на студентите. Со ова треба да се позанимава друга инспекција, може и финансиска или Основното јавно обвинителство.
Иста е состојбата и со унапредувањето од доцент во наставно-научното звање вонреден професор на Агим Нухиу, заменик-министерот за внатрешни работи, исто така во период кога му мирува работниот однос од 04.04.2016 година, Универзитетот во Тетово распишува конкурс на ден 01.07.2017 година за избор во сите наставно-научни звања (предвремен избор со две иницијативи, и тоа Приватен универзитет Месдетар од Тирана и од Приватниот универзитет од Струга на Рамиз Мерко) и се избира во наставно-научно звање вонреден професор, а тоа е незаконит избор во наставно-научно звање вонреден професор. Како и првиот министер, така и вториов, Агим Нухиу, заменик-министер за внатрешни работи, склучил Договори бр.04-210/1 од 15.09.2017г. и Договор бр.04-210/2 од 01.02.2018 г. за интелектуални услуги со Универзитетот во Тетово за зимскиот и летниот семестар, како што стои, за изведување настава-испити, вежби и Универзитетот им исплаќал финансиски надоместок од сопствени средства, спротивно на член 133 став 15 од Законот за високо образование.

Почитувани премиери, ваквото скандалозно унапредување во наставно-научно звања во вонреден професор и оној на министерот за образование и наука во доцент, за нив не бил скандал и не чувствуваат одговорност. Во правни држави веднаш им се бара да сносат одговорност и да поднесат неотповикливи оставки од своите функции и да извршат повраток на парични средства, пари кои се на студентите. Тие вината ја префрлаат на Универзитетот, зошто распишал конкурси ?! Каде е моралната одговорност, каква порака му испорачуваат на ова наше општество. Вака во Европа…?!

Господа премиери, нели заложбата на Владата – нашата Влада, таа е и моја Влада – едно општество за сите, законите да важат за сите еднакво, произлегува само декларативно, а во практика не е така. Што значи за јавните функционери, директори, пратеници, „големи ѕверки“ тие не важат, ама ќе важат за оние обичните граѓани. Вака постави работите, а и праксата покажува дека имаме поделено општество на недопирливи за кои законот не важи и обични граѓани за кои законот важи. Ова, господине „премиер“ Али Ахмети, треба да го согледате како „премиер“ и нивен лидер.
Третиот функционер, помлад асистент м-р Сафет Емрули, кој има договор за мирување од Универзитетот, како директор на Државниот завод за индустриска сопственост од 2008 година, па сѐ до ден-денес 2019 година, тој се унапредувал од помлад асистент во асистент во 2010 година, во 2013 во наставно-научно звање доцент и во 2018 во вонреден професор. Како и претходниве министри, и директорот Емрули склучил договори за интелектуални услуги со надоместок од сопствени финансиски средства на Универзитетот за 2014/2015 година.
Ѓорѓи Илиевски
Господине премиер Заев и „премиер“ Ахмети, сакам да истакнам еден позитивен пример на директор на една државна институција, каде што неговиот работен однос со решение му мирува со наставно-научно звање доцент уште од 2007/2008 година, до ден-денес, и тоа на УКИМ-Факултет за ветеринарна медицина – Скопје. По завршувањето на неговиот мандат, односно функција, се враќа на факултетот и по донесувањето на новиот Закон за високо образование, согласно член 176 став 3, по негово барање факултетот му овозможува и му распишува конкурс за повисоко наставно-научно звање вонреден професор. Овој светол пример треба да го следат и други универзитети и неговите единици. За ова треба да се залагаме како држава која претендира да си го најде своето место во европската перспектива.
За ваквите констатирани незаконитости и законитости од моја страна, господа премиери, поаѓав согласно Законот за високо образование, Законот за инспекциски надзор и Законот за просветна инспекција, каде што се сочинети и доставени записници и решенија до Универзитетот во Тетово за почитување на законитоста, а воедно целокупната документација е доставена и до Државната комисија за корупција, како и до другите домашни и странски институции во нашава држава.

На моите констатации и утврдени незаконитости, од само за нив познати причини, се оградија директорот на Државниот просветен инспекторат, Томе Спироски (кој како што говорел „зад мене стојат Оливер Спасовски и министерот Арбен Адеми“) и раководителот на секторот, Африм Саљиу („адвокат“ на напред наведените) – дека констатациите биле „мој личен став“.

За да се пролонгира и забошоти ваквиот скандал, директорот на Државниот просветен инспекторат, Томе Спироски, дава задолжение за извршување вонреден инспекциски надзор (на ден 06.06.2019г.) и ги задолжува раководителот на секторот Африм Саљиу и инспекторите Христина Јованоска и Даниела Кироска да извршат инспекциски надзор. Африм Саљиу има конфликт на интереси на Правниот факултет каде што е вработена неговата ќерка како асистент. Од нивниот вонреден инспекциски надзор инспекторите не констатирале незаконитости, сè било согласно закон и мирувањето и нивното унапредување во наставно-научни звања, и интелектуалните услуги земање парични средства и слично. Аирлија!
А сето тоа го изјавува (на ТВ АлсатМ) директорот на Државниот просветен инспекторат, Томе Спироски, кој истакнувал: „Просветниот инспекторат не увидел недоследности во образовно-научното унапредување на државните функционери Арбен Адеми и Агим Нухиу“.

Вака констатираната состојба на овие инспектори и директорот Томе Спироски е елементарно непознавање на законитоста. Затоа, господа премиери, на ден 27.06.2019 година извршив контролен инспекциски надзор и констатирав дека не се испочитувани моите решенија и го задолжив Универзитетот во Тетово (очекувам господин Али Ахмети, како лидер, да застанете на страната на законитоста) да расправаат органите на Универзитетот и да им се одземат незаконски добиените унапредувања во наставно-научни звања доцент и вонреден професор на овие јавни функционери.

Со ова сакам да ве запознаам дека мора да се почитува законот еднакво за сите, без разлика дали се функционери или не.

Господа Зоран Заев и Али Ахмети, за моите констатации добивав закани и барања да се сокријат овие скандали, за кои од јавноста (Македонци, Албанци, Турци и други) добивам целосна јавна поддршка. Како држава треба да се заложиме да ни функционираат институциите согласно пропишаните закони и да се има професионален однос кон работата. За жал, после ова не би рекол дека е присутно (кај некои просветни инспектори) во Државниот просветен инспекторат.

 

Затоа премиере Заев и господин Ахмети, треба да има проветрување во Државниот просветен инспекторат, без разлика дали е од македонската позиција или од албанската позиција на власт. Законот треба да важи за сите еднакво и да се почитува. Повторувам, во практика не се применува.

За ваквите скандали доставена е целокупна документација (како што наведов) во Државната комисија за корупција, веќе Вие и вашиот кабинет сте запознаени, па очекувам да пресече и „вториот премиер“ Али Ахмети.
За овие скандалозни состојби запознаени се и странските институции, а воедно со ова јавно писмо ќе биде запозната и канцеларијата на Европската Унија во Скопје, германската и холандската амбасада, како и други.
Ќе завршам, односно ќе го парафразирам францускиот амбасадор во нашава држава, Кристијан Тимоние: Да се посветиме на законитоста и да профункционира правната држава за сите еднакво, да има борба против корупцијата, а со самото тоа ќе дојде и она што е стремеж на вашата држава…

Сѐ во интерес на мојата држава што побрзо да се интегрира во европското семејство.

Ѓорѓи Илиевски, Виш просветен инспектор