Политичарите го корумпираа системот за да се вработи партиската армада

0
107

Се бара историчар во државното здравство, географ во правен сектор на државна компанија, економист во сектор за односи со јавност на министерство, историја на уметност е образованието кое се бара за правен сектор во државна институција…

Системот за вработување во државната адмнинистрација, носителите на власта со години го моделирале, преку закони и подзаконски акти за да може да направат простор за трансфер на партиската армада  во административци.