Политичарите го корумпираа системот за да се вработи партиската армада

Се бара историчар во државното здравство, географ во правен сектор на државна компанија, економист во сектор за односи со јавност на министерство, историја на уметност е образованието кое се бара за правен сектор во државна институција…

Системот за вработување во државната адмнинистрација, носителите на власта со години го моделирале, преку закони и подзаконски акти за да може да направат простор за трансфер на партиската армада  во административци.