Ангеловска: Граѓаните можат да добијат и до 20.830 евра субвенција преку „купи куќа, купи стан“

0
62

Со новините на проектот предвидено е каматна стапка од 2,9% за првите три години и 3,9% за четвртата и петтата година, по што каматата следните години не смее да биде повисока од оние за станбен кредит. Субвенциите може да достигнат и до 20 илјади евра за млади кои ако земат кредит за куќа од 50 илјади евра на десет години. Условите за субвенционирање на државата се поделено на они помлади од 35 години и над оваа граница. Може да се конкурира за нов стан, куќа, доградба или надградба. Според сегашната динамика на искористеност на проектот оптимистичките проценки се дека годината би завршила со 150 одобрени проект што кога ќе се погледне во однос на вкупниот број директно продадени станови е многу слаба искористеност на проектот од 2 до 3%.

 

Градежниците потврдуваат дека многу повеќе има интерес за дирекна продажба отколку преку проектот