Наградата „Мито Хаџи Василев – Јасмин” нема да се додели, ниту еден од кандидатите не ги добил потребните гласови

0
75

Државната награда „Мито Хаџи Василев -Јасмин”, која се доделува за остварувања во областа на публицистиката и новинарството годинава нема да се додели, бидејќи ниту еден од кандидатите не го добил потребниот број на гласови.

Како што информира Министерството за култура, Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев – Јасмин”, во согласност со Законот за државните награди, Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди на седницата одржана на 26.11.2019 година донесел одлука државната награда „Мито Хаџи Василев -Јасмин” да не се додели на ниту еден од пријавените кандидати.