Корупција во светот: Македонија и Албанија рангирани најлошо во регионот

0
101

Македонија на листата на Транспаренси Интернешнал е на 106 место, односно на скалата од 0 до 100 поени (притоа 0 значи најголем степен на корупција, а 100 поени – најмалку корупција) има 35 поени. Тоа е за два поена помалку во споредба со минатата година (во 2018 година имаше 37 поени; во 2017 година – 35 поени; во 2016 – 37 поени).

Од земјите во регионот годинава подобри од Македонија се Босна и Херцеговина и Косово со 36 поени, Србија со 39 поени и Црна Гора со 45 поени, додека Албанија има еднаков ранг, односно 35 поени.