УСЈЕ ја повика коалицијата О2 да ја посети цементарницата

0
88

УСЈЕ преку соопштение за јавноста ја повика денеска коалицијата О2 да ја посети цементарницата кога сака при што еколошките активисти директно ќе може да се информираат за нејзиното работење и да ги сите прашања кои ги имаат.

Оваа компанија тврди дека нејзините активности се одвиваат согласно највисоките стандарди пропишани за индустриски капацитети од овој тип во државата но и во согласност со европската регулатива.

Следејки ги добрите практики во ЕУ, сите стандарди и барања за намалување на влијанието врз животната средина ги спроведуваме дури и пред истите да станат законска обврска. Употребата на АГ е определена како Најдобра Достапна Техника со погоре споменатите BREF документи и практично е обврска на секоја цементна фабрика. Тоа е единствен начин да се намалат емисиите на стакленички гасови во цементната индустрија. Дополнително, секоја споредба со инсталации кои се неодговорни и вршат било какви нелегални дејства немаат никаква поврзаност со работењето на нашата фабрика, велат од УСЈЕ.