УСЈЕ ја повика коалицијата О2 да ја посети цементарницата

УСЈЕ преку соопштение за јавноста ја повика денеска коалицијата О2 да ја посети цементарницата кога сака при што еколошките активисти директно ќе може да се информираат за нејзиното работење и да ги сите прашања кои ги имаат.

Оваа компанија тврди дека нејзините активности се одвиваат согласно највисоките стандарди пропишани за индустриски капацитети од овој тип во државата но и во согласност со европската регулатива.

Следејки ги добрите практики во ЕУ, сите стандарди и барања за намалување на влијанието врз животната средина ги спроведуваме дури и пред истите да станат законска обврска. Употребата на АГ е определена како Најдобра Достапна Техника со погоре споменатите BREF документи и практично е обврска на секоја цементна фабрика. Тоа е единствен начин да се намалат емисиите на стакленички гасови во цементната индустрија. Дополнително, секоја споредба со инсталации кои се неодговорни и вршат било какви нелегални дејства немаат никаква поврзаност со работењето на нашата фабрика, велат од УСЈЕ.