Тетово и окилината во мрак

Тетово и околината околу 11 часот остана без напојување со електрична енергија. Се работи на пронаоѓа се на дефектот и враќање на напонот.